શબ્દોનું તોરણ

માયાવી

     ચૂંટણીના માહોલમાં પ્રાણીસંગ્રહાલયમાં ! એક નેતાનું ભાષાણ હતું. આ એજ નેતા હતા જે અદ્રશ્ય થવાની કળામાં પારંગત હતા. છેલ્લી ચૂંટણીમાં તેઓ વિજય થયેલા અને ત્યાર બાદ તેઓએ પોતાની માયાવી શક્તિનો પરચો દેખાડેલો તે ઠેઠ આજે સન્મુખ થયેલા. આ સમય દરમ્યાન આ વિસ્તારમાં સમસ્યાઓનો ગંજ ખડકાયેલો અને ત્યાંના પ્રાણીઓ ! આ સમસ્યાઓથી ગળા સુધી નહિ પરંતુ આખેઆખા ડૂબી ગયેલા.

આજ નેતા પ્રગટ થવાના છે, અને ભાષણ આપવાના છે તેવા સમાચાર મળતા જ બધા પ્રાણીઓ ત્યાં દોડી ગયા, અને નેતા ઉપર પોતાની ફરિયાદોનો મારો ચલાવ્યો. નેતા મંદ મંદ હસતા હતા. પ્રાણીઓએ નેતાને  ફરિયાદો , ગાળો અપશબ્દો દેવામાં લેશમાત્ર  ખામી ન રાખી. છતાં નેતાજી મંદ મંદ હસતા હતા.

પરંતુ નેતાની બાજુમાં ઉભેલા એક ગેંડાથી આ બધું સાંભળી શકાયું નહિ, અને તેના ઉપર આ અપશબ્દોની તુરંત અસર થઈ. ગેંડાની ચામડીમાં ધીરે ધીરે તિરાડો પડવા લાગી અને તેમાંથી રક્તસ્ત્રાવ ચાલુ થઇ ગયો. પ્રાણીઓ હજી પણ નેતાને ચોપડાવતા હતા પરંતુ નેતા હજી પણ મંદ મંદ હસતા હતા.

……અંતે ગેંડો ઢળી પડ્યો. પરંતુ નેતા હજી હસતા હતા. કારણ …. કારણ કે તે માયાવી હતા.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

ટૅગ સમૂહ

%d bloggers like this: